Lông lồn Trang xoăn tít lại từng đám Vịnh đang nằm quay ngược đầu tay banh 2 mép lồn xưng mọng nước lưỡi liếm lồn tay