Yua Aida Saiki đã gặp 2 nam bạn học. Trường trung học, Yua Aida-CHAN trong đội cổ vũ bóng đá. Yua Aida-Chan đã ăn mặc như