Hwang Mi Hee người đẹp và súng, Hwang Mi Hee Korean Model, Tôi thích vẻ đẹp của Huang là một cô gái cao lớn của Hàn