Top FC là một môn võ thuật hỗn hợp sự kiện chiến đấu của Hàn Quốc. Mỹ nhân Lee Eun Hye & Min Je-I – Courtesy